3 gian cửa hàng mua bán tạm chợ Xẻo Đước, An Biên, Kiên Giang

    3 căn cử hàng mua bán tại chợ Xẻo Đước, An Biên. Ngang 9×15. tổng diện tích 120m2. đang kinh doanh tạp hóa. chợ nhóm cả ngày và đêm.


    3 gian cửa hàng mua bán tạm chợ Xẻo Đước, An Biên, Kiên Giang


    Điện thoại: 0825410211